Sørbudal

Sørbudal

Om bloggen

Her kan du lufte tanker og meninger i forhold til det å være hytteeier på Sørbudal.

Ønsker du å dele erfaringer eller meninger med andre, så er dette en fin plass for det.

Upassende, partiske eller politiske innlegg rapporteres og vil naturlig nok fjærnes.

Båtrampe - slipp i Åkvågsundet

Båt og bryggePosted by Steinar Sat, June 23, 2018 14:12:43
Etter flere år med forespørsler har jeg kommet frem til en pris og en løsning som er i tråd med etterspørselen for bruk av båtrampa/båtslippen. Betale med Vipps når du benytter rampa, så blir alle fornøyd.
Går dette bra så kan det bygges en solid bryggekant og med litt størrelse på.
Benytter du veien ut tilrampa til fots og med litt håndbagasje , så er det tilstrekkelig å betale av og til som takk for lånet.
Men benyttes bil , tilhenger og båthenger så registreres passeringen.
Skiltingen om bruk kùn etter avtale hadde liten effekt (men gjelder fortsatt), så nå prøver vi dette og ser om det går an å drive rampa uten å måtte sette opp bom.
Kamera følger kùn et lite felt og i knehøyde for å se skiltene, så det er ikke noe problem for de med lett sommerbekledning smiley


Rettslig - NY VEI - Åkvåg -> Sørbudalen

Vei og parkeringPosted by Steinar Mon, April 09, 2018 22:11:34
RETTSBOKEN - DOM - RETTSUTGREING VEI - April 2016RETTSBOKEN - DOM - BRUKSORDNING VEI - Nov. 2017


Pinsevandringen 2012

Smått og stortPosted by Steinar Thu, March 02, 2017 14:44:40
Lenke

REGULERINGSPLAN - ENDELIGE - 2018

EiendomPosted by Steinar Fri, September 25, 2015 12:57:58
VEDTATT REGULERINGSPLAN 2018
PLANKART

PLANBESKRIVELSE

BESTEMMELSER


ROS analyse

ÅLEGRESS

Båt og bryggePosted by Steinar Tue, April 14, 2015 17:54:46

Hva er Ålegress ?
Ålegresset er gjerne kalt havets regnskog på Sørlandet og har en viktig rolle i som oppvekstmiljø for fiskeyngel og som miljøstabilisator på havbunnen. Denne veksten binder opp store mengder CO2 og tilfører bunnsedimentene oksygen med sine tettvede rotsystemer. Dette fører igjen til friskere vann og bedrede vilkår for yngelen.
For at veksten skal trives og gjøre en god jobb trenger den direkte sollys, friskt og gjerne rolig vann uten opprøring av bunnen.
Ålegresset er en vernet vekst som vi alle har nytte av. Vi finner den på dybder mellom 1 og 10 meter i mange bukter og viker rundt Åkvåg og Kvernkilen.GRØNNALGER

Båt og bryggePosted by Steinar Tue, April 14, 2015 17:19:51
Hva er de gul-grønne kakene som flyter rundt i sundet på sommeren ?
Dette er grønnalger som har startet sitt liv på sjøbunnen, og som etterhvert fylles med luft og flyter opp i overflatestadie.
Grønnalgene skygger for bunnvekstene og gjør det vanskelig å vokse for blandt annet ålegresset, og er derfor et uønsket innslag i havet.
Sørbudalen hytteeierforening

HyttePosted by Steinar Thu, July 12, 2012 11:32:48
Lenke til side : KLIKK HER

SØRBUDALSVEIEN ombygging

Vei og parkeringPosted by Steinar Sat, March 05, 2011 19:07:09
Oppdatering 10.05.2019

Det vil bli utsettelse til etter hovedferien på utførselen av halve veiprosjektet.
Den delen av veien som går fra KV114 og 150 meter frem til Rørvikbakken vil bli prioritert før ferien. Det vil ikke være stenging av veien mer enn i kortere perioder når arbeidet pågår.
Forsinkelse med oppstarten og entrepenørens behov for mer tid til å avslutte sitt pågående oppdrag er hovedårsaken. Vi benytter derfor tiden til å omsøke utbedring av berørte parkeringsplasser lang veien (venstre side - 50 meter før brua) og forsøker å få noe positivt ut av situasjonen.
Normal oppgrusing og stell av veien vil bli utført i god tid før hovedferien som en del av det vanlige vedlikeholdet.
Oppdatering 28.03.2019

Trafikk i påsken vil ikke bli hindret av veiarbeidet.

Det vil være noe pågående arbeide på veien i tiden fremover, men man kan regne med at veien ikke stenges annet enn korte perioder.

Det nærmer seg altså oppstart av veiarbeidet igjen. Entrepenøren sluttfører sitt nåværende arbeide i løpet de to neste ukene og vil deretter flytte utstyret ut til Åkvåg for oppstart rett over påske.
Oppdatering 19 januar 2019 :

På grunn av klagesaksbehandlinger har det ikke blitt byggetillatelse og igangsettelsestillatelser før jul og kun deler av arbeidet er påbegynt.
Det foreligger fortsatt klage som skal behandles ila. januar, men deler av oppgavene har vært mulig å utføre uavhengig av dette.
Da veibanen nå er bunnfrosset vil det tas pause i arbeidet frem til mars-april - avhengig av vær og temperatur.

Veien vil være normalt åpen frem til det vises tydelig aktivitet igjen.


__________________________________________________
Høsten 2018 starter arbeidet med renovering og oppgradering av Sørbudalsveien.

Dette er en oppgave som er en følge av et rettslig pålegg og utføres imot en kontrolloppgave som ikke kan avvikes og skal ikke forsøkes endret.

STENGING AV VEIEN :
Det vil bli tidvis stenging av veien, så det kan være lurt å gjøre unna de mest nødvendige besøkene før oktober måned 2018.
Det blir mye boring og følgelig mye steinstøv som ikke er ønskelig på bilene- og da stenger vi. Det samme gjelder for sprengingen. Det er store områder å sikre, så for at vi skal være sikre på at materiell og personell ikke utsettes for unødig risiko så blir det helt stengt de dagene det planlegges sprenging.

INFORMASJON :
Denne siden skal vi forsøke å holde oppdatert med hva som er planlagt aktivitet. Men det kan oppstå situasjoner som gjør at veien kan være stengt uten at dette er varslet på forhånd.
Vær derfor forberedt på at veien kan være stengt og la de som arbeider få gjøre jobben trygt og greit slik at vi blir raskest mulig ferdig.


Kjør pent og ha en fin tur !
smiley
Next »